Sự ảnh hưởng độ rung khi hoạt động của tô vit tới sản phẩm

Khi sử dụng tô vít cầm tay để bắt vít một vật thể nào đó, thì trong quá trình định hình vị trí, tô vít cung có mức độ rung nhất định. Độ rung đó do tác động bàn tay của con người, nhưng tác động bàn tay đó cũng mới chỉ làm cho độ rung ở mức có thể kiểm soát được quá trình đặt đầu vít vào vị trí. Khi sử dụng tô vít điện Kilews thì độ rung lúc này sẽ khác hơn.

Độ rung khi hoạt động của tô vít điện Kilews: là độ rung của động cơ và bộ li hợp, đối với cơ thể con người, độ rung càng nhỏ thì càng dễ giữ chặt; độ rung càng lớn thì càng khó giữ chặt tô vít. Đối với sản phẩm tô vít điện Kilews, độ rung càng nhỏ thì độ ổn định khi vặn ốc càng cao, độ rung càng cao thì độ ổn định khi vặn ốc càng thấp

Hình dưới đây là giá trị thực tế được test tại Phòng Thực Nghiệm về độ rung của một sản phẩm tô vít điện bán chạy nhất:

Tô vít lắp thêm thiết bị test sẽ chuyển tình trạng độ rung vào máy tính

Như hình ảnh: ngoài vỏ máy có lắp thêm thiết bị cảm ứng, để kiểm tra tình trạng rung của tô vít

Các bạn có thể thấy độ rung của tô vít nó ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình đặt mũi, vậy nên trong quá trình sản xuất tô vít điện Kilews, các kỹ sư đã tính toán thật chuẩn để những sản phẩm tô vít điện khi ra thị trường phải đạt được độ rung trong mức cho phép.